برگزاری اولین دوره انتخابات کمیسیون داوران مربیان و ورزشکاران فدراسیون

شنبه 29 آبان ماه 1400 ، انتخابات کمیسیون مربیان و داوران و ورزشکاران فدراسیون ورزشهای نابینایان وکم بینایان از ساعت 9 صبح لغایت 16 عصر به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

به گزارش  روابط عمومی  فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، طبق اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی، و تشکیل  کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران مقرر گردید شنبه - 29 آبان ماه) از ساعت 9 لغایت 16  عصردر  انتخابات این کمسیون ها به صورت آنلاین از طریق ورود به سامانه رسمی فدراسیون به آدرس www.blindsports.ir شرکت نمایند.