یزد

برگزاری مجمع سالیانه هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان یزد

مجمع سالیانه هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان یزد با حضور رئیس فدراسیون ورزشی نابینایان و کم بینایان برگزار شد.