محمد رضا مظلومی

رئیس فدراسیون

سید عباس عراقچی

عضو هیئت رئیسه

کاوه عزیزی

دبیر فدراسیون

علی اصغر هادی زاده

عضو هیئت رئیسه

فائزه توسلی

عضو هیئت رئیسه و نایب رییس بانوان فدراسیون نابینایان وکم بینایان

سید جلال روغنی

عضو هیئت رئیسه

سيد محمد آقامیر

عضو هیات رییسه