البرز

برای حضور در بازی‌های پارآسیایی بحرین / سومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی شنا نابینایان وکم بینایان

سومین اردوی تدارکاتی تیم ملی شنا نابینایان وکم بینایان ،از 10 مهرماه به میزبانی استان البرز در حال برگزار می‌باشد.