کرمانشاه

برگزاری مجمع عمومی سالیانه هیات نابینایان استان کرمانشاه به ریاست محمدرضا مظلومی

مجمع عمومی سالیانه هیات نابینایان و کم بینایان استان کرمانشاه به ریاست محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون و نابینایان برگزار شد.