مرکزی

اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان آغاز شد

اولين مرحله اردو آمادگی تيم ملی فوتبال پنج نفره در استان مرکزی- محلات برگزار میشود.

گفتگو با مسئول جدید کمیته آموزش، مربیان وداوران

محمد مهدی رفیعی رییس جدید کمیته آموزش و مربیان در گفتگویی اختصاصی با روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان از برنامه ها و اهداف پیش روی این کمیته گفت.