شیوه ثبت نام در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون نابینایان وکم بینایان اعلام شد

.

پیرو تصویب دستورالعمل تشکیل کمیسیون داوران، شیوه ثبت نام در این کمیسیون اعلام شد که واجدین شرایط از امروز (شنبه - 15آبان ماه) به مدت شش روز کاری فرصت دارند نام نویسی خود را انجام دهند.

لینک ثبت نام داوطلبان شرکت در کمیسیون ورزشكاران: https://survey.porsline.ir/s/oCdqnas

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، با استناد به مفاد ماده 13 اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی و پیرو تصویب دستورالعمل تشکیل کمیسیون داوران توسط مجمع عمومی فدراسیون، شیوه ثبت نام در این کمیسیون اعلام شد که واجدین شرایط از امروز (شنبه - 15 آبان ماه) به مدت شش روز کاری فرصت دارند نام نویسی خود را انجام دهند.

لینک ثبت نام داوطلبان شرکت در کمیسیون ورزشکاران