شیوه ثبت نام در انتخابات کمیسیون داوران ،مربیان و ورزشکاران فدراسیون نابینایان وکم بینایان اعلام شد

پیرو تصویب دستورالعمل تشکیل کمیسیون داوران، مربیان و ورزشکاران شیوه ثبت نام در این کمیسیون اعلام شد که واجدین شرایط از روز (شنبه - 15آبان ماه) به مدت شش روز کاری فرصت دارند نام نویسی خود را انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، با استناد به مفاد ماده 13 اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی و پیرو تصویب دستورالعمل تشکیل کمیسیون داوران ،مربیان و ورزشکاران توسط مجمع عمومی فدراسیون، شیوه ثبت نام در این کمیسیون اعلام شد که واجدین شرایط ازروز (شنبه - 15آبان ماه) به مدت شش روز کاری فرصت دارند نام نویسی خود را انجام دهند.

لینک ثبت نام داوطلبان شرکت در کمیسیون متعاقبا در روز شنبه اعلام خواهد شد

ارسال فرم اعلام آمادگی عضویت در کمیسیون داوران ، مربیان و ورزشکاران تا پایان وقت اداری (ساعت 14:30) روز شنبه -22 آبان ماه از طریق  لینک اعلامی ضروری است.