هفدهمین دوره مسابقات گلبال قهرمانی کشور بانوان

رقابتهای قهرمانی کشور گلبال بانوان تیر ماه و در نیمه دوم ماه برگزار خواهد شد.

هفدهمین دوره مسابقات گلبال قهرمانی کشور بانوان را در نیمه دوم تیرماه سال 1401 با شرایط ذیل برگزار نماید، خواهشمند است دستور فرمائید هیئت ورزشهای نابینایان و           کم بینایان آن استان از هم اکنون نسبت به آماده نمودن و اعزام تیم اقدام نمایند .

  1. هر تیم شامل 6 ورزشکار و 1 مربی و 1 سرپرست ، جمعاً 8 نفر می باشد .
  2. تیم ها بایستی با لباس متحدالشکل و دارای شماره سینه و پشت باشند .
  3. مسابقات طبق مقررات بین المللی گلبال برگزار می گردد .
  4. دو تیم برتر هر گروه به دسته بالاتر صعود و دوتیم آخر هر گروه به دسته پایین تر خواهند رفت .
  5. تیم ها موظفند حداکثر تا تاریخ 10/03/1401 نسبت به اعلام آمادگی با قید تعداد شرکت کنندگان اقدام نمایند .
  6. بدیهی است زمان دقیق و مکان برگزاری مسابقات به تیم هایی که تا تاریخ فوق اعلام آمادگی نمایند ابلاغ خواهد شد .
  7. بعد از تاریخ فوق تیمی پذیرفته نمی شود.