بیستمین دوره؛ مسابقات گلبال قهرمانی کشور آقایان برگزار می شود

بیستمین دوره مسابقات گلبال قهرمانی کشورآقایان در نیمه دوم تیرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی  فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی کشوری گلبال  با شرایط ذیل  با اعلام میزبان برگزار خواهد شد.

هر تیم شامل 6 ورزشکار و 1 مربی و 1 سرپرست ، جمعاً 8 نفر می باشد

ضمن اینکه تیم ها بایستی با لباس متحدالشکل و دارای شماره سینه و پشت باشند .

مسابقات طبق مقررات بین المللی گلبال برگزار می گردد .

دو تیم برتر هر گروه به دسته بالاتر صعود و دو تیم آخر هر گروه به دسته پایین تر خواهند رفت .

تیم ها موظفند حداکثر تا تاریخ 10/03/1401 نسبت به اعلام آمادگی با قید تعداد شرکت کنندگان اقدام نمایند .

بدیهی است زمان دقیق و مکان برگزاری مسابقات به تیم هایی که تا تاریخ فوق اعلام آمادگی نمایند ابلاغ خواهد شد .

بعد از تاریخ فوق تیمی پذیرفته نمی شود.