به منظور هماهنگ سازی و برنامه ریزی بهتر / دستورالعمل حضور در مسابقات قهرمانی کشور و باشگاهی

جهت هماهنگی بهتر و برنامه ریزی مدون برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و باشگاهی دستورالعمل اجرایی به استانها ابلاغ شد.

به استحضار می رساند به منظور هماهنگ سازی و برنامه ریزی بهتر جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور، باشگاهی و...، دستورالعمل ذیل جهت چگونگی حضور ورزشکاران به حضورتان ایفاد می گردد:

  1. ورزشکاران بومی هر استان در مسابقات قهرمانی کشور باید از استان خود شرکت نمایند.

تبصره1: ورزشکار بومی شامل متولدین آن استان، شاغلین رسمی، دانشجو، دانش آموز و یا ساکن در آن استان به شرط آنکه حداقل شش ماه از سکونتش گذشته باشد. ( ملاک سکونت داشتن سند رسمی ملک و یا اجاره نامه رسمی با کدرهگیری است)

تبصره2: در صورتی که استانی در مسابقات قهرمانی کشور تیم نداشته باشد، ورزشکاران آن استان با اجازه هیئت        می توانند در تیم های سایر استانها شرکت نمایند.

  1. هر ورزشکار مجاز است در یک مسابقه قهرمانی کشور شرکت نماید.

تبصره1: مسابقات جوانان و نوجوانان استثنا بوده و می تواند علاوه بر کلیه مسابقات جوانان و نوجوانان در یک مسابقه کشوری نیز شرکت نمایند.

  1. هیچ محدودیتی برای ورزشکاران استانها در مسابقات باشگاهی وجود ندارد و یک ورزشکار می تواند در رشته های مختلف شرکت نماید، اما یک ورزشکار نمی تواند در یک رشته مثل گلبال در دو دسته بازی نماید.

سایر موارد در بخشنامه های مسابقات کشوری قید خواهد شد.