برگزاری اولین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاهی آقایان

.

این فدراسیون در نظر دارد اولین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاهی آقایان را به شرح ذیل در تیر ماه سال 1401 برگزار نماید، لذا خواهشمند است به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید ضمن رعایت شرایط ذیل نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.

 1. مسابقات در ماده 60 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 3000 متر، پرش طول، پرتاب وزنه برگزار می شود.
 2. مسابقات در دو کلاس 11 و 12/13 برگزار می شود.
 3. هر ورزشکار مجاز به شرکت در دو ماده می باشد و در هر ماده از هر استان حداکثر دو ورزشکار مجاز به شرکت خواهند بود.
 4. هر تیم شامل حداکثر 6 ورزشکار، 1 مربی و در صورت داشتن دونده کلاس 11 به ازای هر نفر یک دونده همراه میباشد.
 5. ورودیه مسابقات برای هر تیم 000/000/20 ریال شامل اسکان، غذا، ترابری داخلی و سایر هزینه ها می باشد که بایستی به شماره حساب 0103425843002، شماره شباء IR290660000000103425843002  بانک دی به نام فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان واریز گردد.
 6. هر استان می تواند هر تعداد تیم را که علاقمند می باشند را شرکت دهد.
 7. در صورتیکه یک استان نتواند و یا نخواهد به صورت تیمی شرکت نماید، شرکت انفرادی اشکالی ندارد و در این صورت به ازای هر نفر از ورزشکار، مربی یا همراه بایستی مبلغ 000/000/3 ریال به شماره حساب مندرج در بند 5 واریز نماید.
 8. تیم ها موظفند تا 10/03/1401 نسبت به ارسال ارنج تیم همراه با فیش بانکی اقدام نمایند.
 9. تیم ها و ورزشکارانی که قبلاً ثبت نام نموده و فیش خود را واریز نموده اند، مجدداً برگ ارنج خود را ارسال و اعلام نمایند، فیش واریز شده و ارسال برگ ارنج جدید الزامی است.
 10. به نفرات اول تا سوم هر ماده مدال و حکم قهرمانی و به تیم اول تا سوم براساس امتیاز کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
 11. جهت اطلاعات بیشتر می توانید با مسئول انجمن دو و میدانی جناب آقای علی اصغر هادیزاده با شماره همراه 09121131972 تماس حاصل نمائید.