سرپرست هیات نابینایان وکم بینایان استان تهران منصوب شد

بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران سرپرست هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان این استان معرفی شد .

بنا بر پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران وطی حکمی از سوی محمد رضا مظلومی  رئیس فدراسیون نابینایان وکم بینایان کشورمان، رضا خرم  به عنوان سرپرست جدید هیات نابینایان وکم بینایان  استان تهران منصوب شد.

در این حکم آمده است:

 احتراماً؛ بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان ، به موجب این حکم جنابعالی به سمت « سرپرست هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان تهران » منصوب می گردید. مقتضی است ضمن استمرار فعالیت های هیئت مذکور، حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به انجام تمهیدات و برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس جدید هیئت آن استان اقدامات لازم را مبذول نمائید .

سلامتی و موفقیت روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندیم .