برگزاری پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شطرنج نابینایان وکم بینایان

ملی پوشان شطرنج کشورمان از هفدهم اردیبهشت ماه وارد اردوی پنجم تیم ملی می شوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، اردوی آمادگی تیم ملی شطرنج هفدهم  تا بیست و پنجم  اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.
لیلا زارع زاده /مهدی رومی فرد/ امید کریمی/ میثم مرادیان/ فریبا زنده بودی/ مجید باقری/ ریحانه بابرشمس/ صدیقه سرگزی/ عرفان محمد علیزاده/ رستم دویستی/ ملیحه صفایی/ فاطمه رحیمی/ عاطفه نقوی/ حمزه مصلح رشت آبادی/ زهرا محمدی راد/ علیرضا قورچی بیگی 16 ملی پوشی هستند که زیر نظرمربیان به تمرین می پردازند.
علی اکبر هدهدی به عنوان مدیر تیم های  ملی ، حمیدرضا هدهدی  ، شادی پریدر ، مونا سعیدپورو بهروز مرادی   به عنوان مربی مدعو در این اردو هستند.