آغاز لیگ برتر گلبال مردان

دور رفت لیگ گلبال مردان در بابلسر آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان  وکم بینایان ، دور رفت لیگ گلبال مردان در بابلسر از 15 آبان ماه در حالی آغاز شد که هیات نابینایان تبریز مقابل هیات نابینایان اصفهان قرار گرفت و 7 بر 5 اصفهان تیم تبریز را از میان برداشت ، ابابصیر اصفهان 2 بر صفر مغلوب هیات جهرم شد،شهید هرندی تهران گل گهر سیرجان را بانتیجه 3 بر 2 شکست دادهیات تبریز 7 بر6 هیات جهرم رامغلوب ، هیات اصفهان 12 بر 2 مغلوب شهید هرندی تهران شد و گل گهر سیرجان با نتیجه پر گل 14 بر 4 ابابصیر اصفهان را از میان برداشت  .