شیوه ثبت نام در انتخابات کمیسیون مربیان فدراسیون نابینایان وکم بینایان اعلام شد

.

پیرو تصویب دستورالعمل تشکیل کمیسیون مربیان، شیوه ثبت نام در این کمیسیون اعلام شد که واجدین شرایط از امروز (شنبه - 15 آبان ماه) به مدت شش روز کاری فرصت دارند نام نویسی خود را انجام دهند.

لینک ثبت نام داوطلبان شرکت در کمیسیون مربيان: https://survey.porsline.ir/s/vOA55tP

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، با استناد به مفاد ماده 13 اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی و پیرو تصویب دستورالعمل تشکیل کمیسیون مربیان توسط مجمع عمومی فدراسیون، شیوه ثبت نام در این کمیسیون اعلام شد که واجدین شرایط از امروز (شنبه - 15 آبان ماه) به مدت شش روز کاری فرصت دارند نام نویسی خود را انجام دهند.