روتیتر خبر

دور رفت لیگ گلبال بانوان با برتری تیم ارومیه پایان یافت

بهاره آبستان- در پایان لیگ گلبال بانوان که در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد تیم های برتر معرفی شدند.

در پایان لیگ گلبال بانوان که در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد تیم های برتر معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، رقابت‌های دور رفت لیگ گلبال بانوان در بابلسر در حالی به کار خود پایان دادکه تیم گلبال ارومیه با 21 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، تیم گلبال تهران با 16 امتیاز دوم و بهزیستی گلستان با 13 امتیاز و تفاضل گل بیشتر سوم شد، اصفهان با 13 امتیاز و تفاضل گل کمتر به عنوان چهارم و رفسنجان با 9 امتیاز پنجم شد.
در ادامه تیم های  کرمانشاه با 5 امتیاز ششم، جوانان با 4 امتیاز هفتم و خراسان رضوی بدون امتیاز هشتم شد.