پایان دور رفت لیگ دسته یک گلبال مردان؛

دور رفت لیگ دسته یک گلبال مردان که با حضور ده تیم برگزار شد به کار خود پایان داد.

دور رفت لیگ دسته یک گلبال مردان که با حضور ده تیم برگزار شد به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، دور رفت لیگ دسته یک گلبال مردان در حالی به کار خود در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر پایان داد که در گروه الف تیم اهورا آسانسور کردستان با 12 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و هیات نابینایان خراسان رضوی با 9 امتیاز دوم شد تیمهای بهزیستی گلستان با 6 امتیاز ،هیات نابینایان کرمانشاه با 13 امتیاز و علوم پزشکی کرمان بدون امتیاز به ترتیب درجایگاه سوم تا پنجم قرار گرفتند.

و اما در گروه ب  هیات نابینایان قم با 12 امتیاز اول شد،هیات نابینایان تهران با 9 امتیاز دوم و تیم ملی جوانان با 6 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتند.

هیات هرمزگان هم با 3 امتیاز چهارم و شهید بهرامی لرستان بدون امتیاز به عنوان پنجمی رسید.

بر همین اساس و طبق آیین نامه مسابقات تیم های فوق بهمن ماه دردور برگشت حاضر شده و رقابتها را به صورت دوره ای پایان خواهند داد و در نتیجه از هر گروه الف و ب دو تیم صعود کرده و به صورت ضربئری به مصاف هم خواهند رفت و برنده به فینال و بازنده ها بری عنوان سوم ،چهارمی به میدان خواهند رفت .