با دعوت از 5 ورزشکار صورت می گیرد؛ برگزاری چهارمین مرحله اردوی تیم ملی جوانان شنا نابینایان وکم بینایان

ملی پوشان شنای نابینایان وکم بینایان از وارد اردوی آمادگی تیم ملی شدند.

ملی پوشان شنای نابینایان وکم بینایان  از  وارد اردوی آمادگی تیم ملی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های نابینایان وکم بینایان ، چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شنا جوانان و نوجوانان، بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۱جوانان بحرین، از روز گذشته 7 آبان ماه  تا 14 آبان  ماه در ، مجموعه فرهنگی-ورزشی جانبازان و نابینایان شهید هرندی برگزار می‌شود.

سید محمدمهدی محمدزاده  از اصفهان ، محمدرضا ریحانی  از خراسان رضوی ، امیرمحمد فرخنده زاد  از خراسان رضوی ، علی حسن زاده  از یزد و  سید علی موسوی  از یزد ورزشکاری هستند که زیر نظر علیرضا ایزدی سرمربی و محمداسماعیل فرح بخش ، پدرام پور محمودیان مربیان تیم ملی به تمرین می پردازند.

کاوه عزیزی  سرپرستی این اردو را بر عهده دارد.