در اردوی دو ومیدانی جوانان اتفاق افتاد :

در سومین روز از اردوی امادگی تیم ملی دو و میدانی جوانان صورت پذیرفت : در جلسه عمومی کادر فنی و اجرایی تیم ملی دو ومیدانی جوانان اعزامی به پارآسیایی بحرین در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران به پنج نفر از برندگان مسابقه ی فرهنگی ورزشی ده حدیث و تاکید بر تکریم اقامه نماز جوایزی اهداءگردید.