قوانین سازمان جهانی ورزشهای نابینایان IBSA
الف – کلاس B1 :
عدم توانایی تشخیص نور در هر دو چشم و نداشتن توانایی تشخیص شکل دست در هر فاصله و هر سمت (نابینایان مطلق).
ب – کلاس B2 :
فرد می تواند شکل دست را با دید دو شصتم تشخیص دهد و یا میدان دید او کمتر از پنج درجه است.
ج – کلاس B3 :
توانایی دید فرد بین دو شصتم تا شش شصتم قرار دارد و میدان دید وی نیز ازپنج درجه بیشتر و از بیست درجه کمتر است.
د- تمام کلاسبندی ها بر مبنای معاینه هر دو چشم صورت می گیرد و کلیه ورزشکاران موظفند تسهیلات کمکی مانند لنز و غیره که معمولاً استفاده می کنند را هنگام کلاسبندی مورد استفاده قرار دهند .حتی اگر در زمان برگزاری مسابقه قصد استفاده از آنها را نداشته باشند.
فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی ایران


©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon