در هنگام وزنكشي هر ورزشكار بايد يك وزنه را براي شروع هريك از حركات مسابقه اي به سرداور اعلام نمايد. نيم ساعت پس از وزنكشي مسابقه شروع مي شود.
هر ورزشكاري نوبت اول خويش را در راند اول ، نوبت دوم را در راند و نوبت سوم را در راند سوم انجام مي دهد. نظر به اينكه اولين ماده مسابقات پاورليفتينگ حركت اسكوات مي باشد ، لذا پس از پايان راند سوم از حركت اسكوات ، 20 دقيقه استراحت داده مي شود تا ورزشكاران آن گروه يا گروههاي وزني خود را براي پرس سينه آماده نمايند.
پس از راند سوم از حركت پرس سينه بار ديگر 20 دقيقه استراحت داده مي شود و سپس مسابقات در ماده دِد ليفت دنبال شده و با بدست آمدن مجموع سه حركت در پايان مسابقات ، قهرمانان هر گروه يا آن گروه وزني مشخص مي شوند.
در يك مسابقه پاورليفتينگ علاوه بر سرداور صحنه افراد زير نيز انجام وظيفه مي نمايند :
1. گوينده
2. دبير فني
3. وقت نگهدار
4. مسئولين تنظيم و تسريع مسابقات
5. وزنه گذاران / مراقبان
6. هيات ژوري براي نظارت بر حسن اجراء مسابقات

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon