به منظور توسعه و ترویج کمی و کیفی شطرنج نابینایان و کم بینایان اولین دوره رقابتهای آنلاین شطرنج نابینایان و کم بینایان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، اولین دوره ررقابتهای آنلاین شطرنج برای گروه 2B و 3B در دو مرحله برگزار می گردد،که مرحله مقدماتی آن از روز گذشته آغاز گردیده است ،کلیه بازیکنان با درجه بین المللی زیر 1500 مجاز به شرکت در این مرحله
می باشند و از این مرحله 10 نفر برتر به مرحله نهایی صعود خواهند نمود و مرحله نهایی نیز روز دوشنبه با حضور 10 نفر برتر مقدماتی و کلیه بازیکنان با درجه بین المللی بالای 1500برگزار خواهد شد و نفرات اول تا هشتم این مرحله به اردو جهت انتخاب نفرات برتر برای مسابقات مختلف قاره ای آنلاین اعزام خواهند شد.
شایان ذکر است مسابقات برای گروه بانوان فقط در یک مرحله و در یک گروه 30شهریور برگزار خواهد شد و در پایان نفرات اول تا سوم مشترک )جمعاٌ 4 نفر در اردو حضور خواهند یافت و در صورت
نیاز نفر یا نفرات برتر به تیم ملی آنلاین دعوت خواهند شد.
مسابقات برای گروه 1B آقایان نیز فقط در یک مرحله از امروز صبح آغاز گردیده و در پایان نفرات اول تا سوم مشترک )جمعاٌ 4 نفر( در اردو حضور خواهند یافت و بر اساس نیازنفر یا نفرات برتر به تیم ملی آنلاین )دعوت خواهند شد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon