مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نابینایان و کم بینایان طبق اعلام قبلی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
به استحضار می رساند نظر به هماهنگی های صورت گرفته با وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون در تاریخ 59/5/5 راس ساعت 10 صبح برگزار گردد ، لیکن عطف به نامه شماره 4851/3/ص مورخ 99/4/26 معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای (کپی به پیوست) به دلیل شیوع ویروس کووید 19 مجمع مذکور به صورت آنلاین برگزار خواهد شد ، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا با هماهنگی معاونت محترم توسعه ورزش آن اداره کل محترم ، رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه همچنین در صورت داشتن نماینده ورزشکاران ، نماینده باشگاهها ، نماینده مربیان و نماینده داوران در این جلسه شرکت نماید .

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon