ملی پوشان بوشهری کشورمان در رشته دو ومیدانی جهت حضور در رقابتهای بین المللی لهستان مجوز بینایی دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایانن وکم بینایان ، تیم 12 نفره اعزامی دو و میدانی کاران نابینا و کم بینای استان بوشهر جهت حضور و کسب مجوز در این رقابتها روز گذشته بینایی سنجی شده و کلاس پزشکی مورد نظر رو دریافت کردند.
در راستای این مجوز بینایی سنجی دو ورزشکار بوشهری کلاس پزشکی جدید دریافت کردند.
سجاد نیک پرست که در ماده های پرتاب نیزه ،دیسک و وزنه اعلام آمادگی کرده است از کلاس ب 2 ب کلاس پزشکی ب 3 تغییر یافت.
سید حبیب حسینی نیز که در ماده های 100،200و 300 شرکت کرده است کلاس پزشکی ب 3 گرفت وی پیش از این در کلاس پزشکی ب 2 حضور داشت.
رقابتهای بین المللی لهستان از امروز آغاز و تا سوم مرداد ادامه خواهد داشت.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon