به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، مجمع عمومی سال 98 به ریاست مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و با حضور کیکاوس سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک، مستجاب الدعوه نمیاینده امور مجامع دفتر مشترک فدراسیونها، محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، اکبر حسین زاده سرپرست دبیری فدراسیون، هادیزاده نایب ربیس فدراسیون، خانم فائزه توسلی سرپرست نایب رییسی بانوان و رؤسای هیأت های سراسر کشور و سایر اعضا برگزار شد.
در این نشست ابتدا محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون گرارشی ازعملکرد یکساله در سال 97 و 98 ارائه داد و شرح کاملی از وضعیت موجود و اهداف پیش رو را بیان کرد.
هادیزاده نایب رییس فدراسیون نیز به شرح گزارشات فنی و امورات و مشکلات اجرایی هیاتها پرداخت.
‎در ادامه حسابرس و خزانه دار فدراسیون گزارش جامعی از فعالیت های مالی ارایه داد.
امین شفاهی بازرس ویژه فدراسیون نیز عملکرد مالی و اجرایی وشرحی مختصر از مدال آوریها وقهرمانیهای به دست آمده در سال 97 و 98 تا کنون از فعالیت های صورت گرفته در مجموعه فدراسیون راارائه نمود.
‎ این جلسه با سخنانی از (رئیس هیات اصفهان)، (رئیس هیات یزد) ، رییس هیات خراسان شمالی و (رئیس هیات قزوین) پیگیری شد که هر یک از این افراد به بیان نقطه نظرات، انتقادات و همچنین پیشنهادهای مختلف جهت بهبود وضعیت جامعه ورزش نابینایان وکم بینایان کشور پرداختند.
‎پایان بخش این نشست سخنرانی فرهادی زاد بود.
وی با اعلام رضایت از فعالیت های صورت گرفته در فدراسیون نابینایان وکم بینایان از لزوم همکاری بیشتروزارت ورزش و جوانان ونیز هیات های استانی جهت توفیق هر چه بیشتر ورزش در این فدراسیون به خصوص در رقابت های پارالمپیک 2020 توکیوسخن گفت.
وی همچنین از آمادگی خود برای دریافت نظرات مکتوب روسای هیات های استانی و سایر اعضای مجمع خبر داد

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon