در دور چهارم رقابتهای کشوری شطرنج۱۶ لغایت ۲۰ تیرماه گرامیداشت دهه کرامت که در ارومیه در حال برگزاری است حاصل شد:
نتایج دور چهارم کلاس ب۱:
قور چه بیگی ۰/۵ رومی فرد ۰/۵
نقوی. ۰. فرزاد علیزاده. ۱
دویستی. ۱. الله قلی. ۰
هدایت. ۰. عرفان علیزاده. ۱
و الهی. ۱. نجیمی. ۰
نتایج دور چهارم. ب۲وب۳
کریمی. ۱. پناهی. ۰
مصلح. ۰. ربی. ۱
ایمان تحویلی ۰/۵. قلی زاده. ۰/۵
نادریان. ۱. طیرانی. ۰
معاف. ۱. شمس. ۰
در پایان دور چهارم در جدول ب۱ فرزاد علیزاده با ۴ امتیاز به تنهایی در صدر جدول قرارگرفت و قور چی بیگی و رومی فرد هر دو با ۳/۵ امتیاز دوم و سوم میباشند.
در جدول ب۲و ب۳ کریمی و ربی هر دو با۴ امتیاز در صدر جدول ایستاده و معاف نادریان و پناهی طیرانی به ترتیب در جایگاه سوم تا ششم قرار دارند.
در دور پنجم فینال شطرنج قهرمانی کشور ودرجدول ب۲و ب۳ربی مقابل کریمی قرار خواهد گرفت،معاف با نادریان/پناهی با طیرانی/زنگی نژادبا مصلح به رقابت خواهند پرداخت.
درجدول ب۱فرزاد علیزاده با قور چی بیگی،رومی فرد و الهی،عرفان علیزاده با دویستی ،الله قلی با مشیر آبادی و میرزا پوربا نقوی مقابل هم قرار خواهند گرفت.
دور ششم این مسابقات بعد از ظهر ساعت ۱۶ برگزار میگردد

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon