پس از پایان یافتن بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور مردان و مشخص شدن نتایج تیمی ،نتایج انفرادی نیز اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، نتایج انفرادی ماده های شرکت کننده در رقابتهای دو ومیدانی مردان به شرح ذیل میباشد:
400 متر T12:
وحید علی نجیمی / همدان / با ثبت رکورد 15/49
مهرداد مرادی از همدان با ثبت رکورد 44/50
رحیم زاهدی از اصفهان با ثبت رکورد 08/57
5000 متر T12-13
علی الهی از اصفهان با ثبت رکورد 59/21/17
محمد جعفر نژاد از آذربایجان غربی با ثبت رکورد 08/23/18
ابوالفضل عباس زاده از آذربایجان شرقی 15/34/18
400مترT11:
مهدی برچلو از تهران با ثبت رکورد 37/01/1
عقیل رنجبری از هرمزگان با ثبت رکورد 88/11/1
در 400 متر کلاس T13:
محمد بخشی از آذربایجان شرقی با ثبت رکورد 67/54
میلاد دژکامه از مازندران با ثبت رکورد 000/03/1
محمد گرمایی از خراسان رضوی با ثبت رکورد 48/04/1
در 800متر T12:
مهرداد مرادی از همدان با ثبت رکورد 96/10
وحید علی نجیمی از همدان با ثبت رکورد 19/11
سید حبیب حسینی لیراوی از بوشهر با ثبت رکورد 58/11
5000 متر T11 :
حمید اسلامی از خهمدان با ثبت رکورد 47/27/16
محمد رضا وطن فدا از آذربایجان غربی با ثبت رکورد 66/06/23
اسلام قره جلو از زنجان با ثبت رکرود 75/38/29
پرتاب نیزه کلاس T12-13 :
بهزاد عزیزی از لرستان با ثبت رکورد 80/66
سجاد نیک پرست از بوشهر با ثبت رکورد 97/61
محمد دره فائدی از خوزستان با ثبت رکورد 53/28
پرش طول کلاس :
امید ظریف صنایع از فارس با ثبت رکورد 26/6
مهدی مرادی از فارس با ثبت رکورد 75/5
محمد قائمی از خراسان شمالی با ثبت رکورد 10/5
در 100متر T11:
آرش خسروی از بوشهراول
علی رضا قوری فارس دوم
محمد براتی از خراسان رضوی سوم
در 1500 متر کلاس T 12-13
کیوان حسن بیگی مقدسی از تهران با ثبت رکورد 81/29/4
هادی نوبری از اصفهان با ثبت رکورد 26/38/4
محمد جعفر نژاد از آذبایجان غربی با ثبت رکورد17/44/4
پرتاب وزنه کلاس F12
مسعود حیدری از لرستان با ثبت رکورد20/16
سامان پاکباز از کهگیلویه و بویر احمد با ثبت رکورد 14/25
امیر عیوض از تهران با ثبت رکورد 78/13
پرتاب وزنه کلاس F11:
مهدی اولاد از تهران با ثبت رکورد 64/14
نور محمد آرخی از گلستان 58/13
قاسم نظری از آذربایجان غربی 50/8
1500متر F11
حمید اسلامی از همدان با ثبت رکورد 96/15/4
محمد رضا علیان از اصفهان با ثبت رکورد 31/55/5
مصطفی چناری از خراسان رضوی با ثبت رکورد 31/55/5
پرش طول کلاس T11-12
یونس نظری از کرمانشاه با ثبت رکورد 34/5
علی رضا قوری از فارس با ثبت رکورد 82/4
محمد براتی از خراسان شمالی با ثبت رکورد 56/4
پرتاب دیسککلاس f11 :
مهدی اولاد از تهران با ثبت رکورد 42/23
نور محمد آرخب با ثبت رکورد 38/01
غلامرضا نوری با ثبت رکورد 27/39

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon