نتايج انفرادي روز نخست رقابتهاي قهرماني كشور دوومیدانی بانوان گراميداشت سوم خرداد سالرروز آزادسازي خرمشهر اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون نابينايان و كم بينايان، صبح امروز سيزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني كشور بانوان در حالي آغاز شد كه ٩٠ نفر از ورزشكاران #دو و ميداني نابينا و كم بينا در اين دوره از رقابتها حضور دارند.
نتايج انفرادي روز نخست رقابتهاي دو و ميداني بانوان به شرح ذيل است:
در ماده ١٠٠متر از كلاس پزشكي T11:خديجه طهماسيان با ثبت ركورد١٥/٧٤ از تهران اول
شهلا عبدي با ثبت ركورد ١٩/٠٠ از كردستان دوم
عاطفه عزيزاده با ثبت ركورد ٢٠/٢٦ از مازندران سوم
در ماده ١٠٠ متر T13:
معصومه محبي منش با ثبت ركورد ١٤/٥٠ از همدان اول
آرزو محبي منش با ثبت ركورد ١٤/٧١ از همدان دوم و مهشيد جواهر پور با ثبت ركورد ١٧/٨٥ از بوشهر سوم شد.
در ماده ٤٠٠ متر كلاس T12 :
پرستو حضرتي با ثبت ركورد ١/١٧/٤١ از همدان اول
ليلا جعفري با ثبت ركورد ١/١٨/٤٥ از زنجان دوم
مهناز محمدي با ثبت ركورد ١/٢٩/٦٥ از چهارمحال و بختياري سوم

در پرتاب وزنه كلاس F11_12:
آرزو خورشيدي با ثبت ركورد ٨/٢٣ از فارس اول
فاطمه صفري فر با ثبت ركورد ٧/٧٤ از اصفهان دوم
هاجر تك تاز با ثبت ركورد ٧/٦٤ از تهران سوم

در ماده پرش طول كلاس T11-12:
خديجه طهماسيان با ثبت ركورد ٣/٨٢ از تهران اول
راضيه محمودى با ثبت ركورد ٣/٧٠ از اصفهان دوم
راضيه اميرخاني با ثبت ركورد ٣/١٨ از اصفهان سوم
ماده٤٠٠ متر كلاس T11:
فاطمه طهماسبي با ثبت ركورد ١/١٧/٤٩ از فارس اول
معصومه عابدپور با ثبت ركورد ١/٢٧/٧٨ از خراسان رضوي دوم
بهاره اشكش با ثبت ركورد١/٣٠/٠٩ از تهران سوم
در ماده ١٠٠ متر كلاس T12:
مهروش نيكرويي با ثبت ركورد ١٥/٤٥ اول
سهيلا حيدري با ثبت ركورد ١٥/٩٤ از زنجان دوم
ليلا جعفري با ثبت ركورد ١٧/٠٣ از زنجان سوم

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon