مظلومی رییس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان کشورمان با حضور در غرفه وزارت ورزش وجوانان در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قران اظهارداشت: مردم دوست دارند که بدانند این وزارتخانه و خانواده بزرگ ورزش در حوزه قران و مفاهیم دینی چه اقداماتی انجام دادهاند و این غرفه این فرصت را فراهم کرده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، مظلومی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قران توضیح داد: قرآن کتاب خدا است و ماهر چه داریم از خدا داریم چنانچه به دستورات الهی عمل کنیم بسیاری از مسائل حل می شود .

او با تاکید براینکه که قران کتاب کاملی است و تمامی اموزه های قرانی در ان وجود دارد توضیح داد: اگر همه مردم ار هرسنو هر پست و مقامی به ان عمل کنند بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد .

رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان درادامه برپایی نمایشگاه قران را در ارائه اثرات قران و دستاوردهای وزارتخانه و نهادها در این حوزه بسیار مهم دانست واظهارداشت : با توجه به عمق مفاهیم واموزه های قرانی چنین نمایشگاه های باید در طول سال برپا شود .

وی به طور ویژه حضور وزارت ورزش وجوانان در این نمایشگاه را بسیار مهم خواند و افزود : مردم دوست دارند که بدانند این وزارتخانه و خانواده بزرگ ورزش در حوزه قران و مفاهیم دینی چه اقداماتی انجام داده اند و این غرفه این فرصت را فراهم کرده است.

مظلومی افزود : باید بدانیم قران را با دقت مطالعه و در ان تدبر کرد دراین صورت است که می توانیم بگوببم از اثار مثبت قران بهره گرفته ایم .

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon