رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان در حکمی «اکبر حسین زاده» را به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون انتخاب کرد.
اکبر حسین زاده طی حکمی از سوی محمد رضا مظلومی رییس فدراسیون نابینااین وکم بینایان به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب شد.
اوکه جانباز 70 درصد میباشد ، به عنوان چهره ای ورزشی و جهادی- کشتی گیر ،عضو تیم ملی شنای ایران وتهران ،عضو تیم بسکتبال با ویلچر،عضو تیم بسکتبال ایثارگران ،مدیر ناحیه جهاد ،مدیر بخش رادیویی جهاد،امور برگزاری نمایشگاه بین المللی کشورهای آمریکای لاتین ،آفریقا و آسیا از سال 75 تاکنون ،مدیر حفاظت فیزیکی،حراست و کارشناس پرسنلی ،رییس هیات جانبازان – معلولین شمال شرق تهران ،دبیر هیات نابینایان استان تهران ،دبیر جانبازان –معلولین استان تهران ،رییس باشگاه ورزشی ایثار تهران ،و مترجم و سرپرست تیم فوتبال نابینایان در رقابتهای برون مرزی را در کارنامه اش دارد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon