محمد رضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان وکم بینایان با شیعه مدیر شبکه ورزش شبکه سوم سیما دیدار کرد.

رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان در این دیدار با قدردانی از زحمات مسئولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ویژه شبکه ورزش سیما در انعکاس و پوشش مسابقات و رقابتهای نابینایان وکم بینایان و معلولین ، برای همکاری بیشتر و ظرفیت رسانه ملی برای توسعه ورزش های نابینایان وکم بیناایان با شیعه بحث و گفتگو کرد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon