محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی پار المپیک با حضور در فدراسیون نابینایان وکم بینایان و دیدار نوروزی با محمد رضا مظلومی سال نو را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک بار دیگر با حضور خود و نشستی صمیمانه با محمد رضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان وکم بینایان در ابتدای آغاز کاری فعالیتهای فدراسیون ، در سال 1398 سالی توام با شادی و موفقیت را برای جامعه ورزش نابینایان و کم بینایان تبریک گفت.
شایان ذکر است رییس کمیته ملی پار المپیک ضمن حضور و مراجعه به محل کار پرسنل فدراسیون نابینایان وکم بینایان و تبریک سال نو برای آنها سال کاری پر رونقی را آرزو کرد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon