در رقابتهای بین المللی شطرنج جام فردوسی خراسان رضوی مشهد حاصل شد:
دور هفتم :
جدول a
امید کریمی در یک بازی زیبا توانست با بازیکن اهل فرانسه سیسیل هاوس نات به نتیجه تساوی دست یابد
جدول b
رحیم زاده. ۱. وطن پرست. ۰
نقوی. ۱. راد ۰
نادریان. ۱. خطیب از لبنان. ۰
قورچی بیگی. ۱ عراقیان. ۰
رودی. ۰ جعفریان. ۱
مشیر آبادی. ۱. صدری. ۰
حسین زاده. ۱. نژاد مهدی. ۰
رحیمی. ۱. علیزاده. ۰
دور هشتم :
جدول a
امید کریمی. ۰. یو آخین والنر از اتریش. ۱
جدول b
رحیم زاده. ۱. حامی. ۰
نادریان. ۰. غرب. ۱
قورچی بیگی. ۱. خادمی. ۰
حسین زاده. ۰. سالاروند. ۱
جعفریان. ۱. عابدیان. ۰
هدایت. ۱. کرمانی. ۰
رحیمی. ۰. خدابنده. ۱
صفایی. ۱. شایان. ۰
نقوی. ۰. میری. ۱
مشیر آبادی. ۰/۵. کارگر. ۰/۵
دور نهم :
نادریان ۰/۵. رسانی ۰/۵
هدایت. ۰. شبیری. ۱
قورچی بیگی. ۰. رضایی. ۱
صفایی. ۱. سیف الدینی. ۰
رحیم زاده. ۰/۵. جعفریان. ۰/۵
حسین زاده. ۱. صدر. ۰
نقوی. ۰. گل ختمی. ۱
مشیر آبادی. ۰/۵. افشار احمدی. ۰/۵
رحیمی 0 اسدی 1
جدول. A
امید کریمی. ۰. تسلیمی. ۱

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon