نتایج دور ششم مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی خراسان رضوی مشهد
جدولa
امید کریمی. ۰/۵. ازلی. ۰/۵
جدول b
نادریان ۰. ایرانی. ۱
جعفریان. ۰. واحد ۱
قورچی بیگی. ۰/۵. مرادی. ۰/۵
حسین زاده. ۰. احمدی. ۱
رحیم زاده. ۰. قندی. ۱
هدایت. ۰. حسینی. ۱
نقوی. ۱ گل میمی. ۰
رحیمی. ۰. احمدی. ۱
صفایی. ۰ طیبی. ۱

دور هفتم این مسابقات امروز بعد از ظهر ساعت ۱۷ برگزار میگردد

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon