صبح دیروز جمعه دهم اسفند ۲۱ نفر از کوهنوردان نابینا و کم بینا با کمک همنوردان بینایشان و با لیدری رفیعی به ارتفاعات منطقه جهان نما در کرج صعود کردند. این صعود یک روزه از ساعت ۶ صبح آغاز شد و کوهنوردان از ساعت ۸ صبح به سمت قله که ارتفاعی در حدود ۲۸۰۰ متر دارد، حرکت کردند. صعود نابینایان کوهنورد از ارتفاع ۱۳۵۰ متر آغاز شد و تا ارتفاع ۲۴۰۰متر ادامه یافت که تا ساعت یازده و نیم صبح صعود به طول انجامید که پس ازآن نابینایان ارتفاعات را به طرف شهرک جهان نما ترک کردند و پس از عبور از دامنه های پرشیب ساعت چهارده و پانزده دقیقه به صعود یک روزه ی خود پایان دادند.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon