روز نخست رقابتهای گلبال باشگاهی کشور با رقابت 8 تیم به پایان رسید.
به گزلرش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، دور برگشترقابتهای گلبال باشگاهی کشور با حضور 8 تیم روز گذشته در شیراز آغاز شد که در ابتدا هیئت نابینایان سیرجان با نتیجه 11 بر 4 بهزیستی اصفهان را شکست داد، هیئت نابینایان جهرم 11 بر 5 گلستان را از میان برداشت و کیهان بد تهران نیز 13 بر 5 ابایصیر اصفهان را مغلوب کرد، شهید هرندی تهران 15 بر 5 اندیشه زرین اردبیل را ضربه فنی کرد. بهزیستی اصفهان 11 بر 8 بهزیستی گلستان را شکست داد.
هیات نابینایان سیرجان 8 بر 3 ابابصیر اصفهان را مغلوب خود کرده و هیات نابینایان جهرم 13 بر 7 بر اندیشه زرین اردبیل فائق آمد و در آخرین دیدار روز نخست شهید هرندی تهران مقابل کیهان بد تهران قرار گرفت و 12 بر 4 کیهان بد تهران را شکست داد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon