احتراماً؛ پیرو بخشنامه های شماره 377/د/97/279 مورخ 97/10/25 و 376/د/97/279 مورخ 97/10/25مسابقات شنای قهرمانی کشور آقایان و بانوان مقتضی است موارد ذیل را رعایت فرمائید :
1- مسابقات 25 متر برگزار نمی گردد .
2- مسابقات تیمی در 50×4 متر آزاد و 50×4 متر مختلط برگزار می گردد.
3- تیم ها در صورتیکه به علت کمبود ورزشکار امکان حضور در مسابقات تیمی را ندارند اجازه خواهند داشت از دو ورزشکارجوانان استفاده نمایند

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon