مجمع عمومی و عادی فدراسیون ورزش‎های نابینایان و کم بینایان 30 آبان به ریاست معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‎ای وزارت ورزش برگزار می‎شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،این مجمع از ساعت 10 صبح به ریاست محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای وزارت ورزش در مجتمع فرهنگی عرفان آغاز می شود.

بررسی عملکرد فدراسیون، ارائه گزارش بازرس و حسابرس، بررسی گزارش مالی و ارائه برنامه و تقویم ورزشی سال جاری محورهای مجمع عمومی و عادی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان است.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon