فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،در نظر دارد پانزدهمین دور مسابقات لیگ باشگاهی گلبال آقایان و نهمین دور لیگ گلبال بانوان را با شرایط ذیل برگزار نماید :
1- رعایت مفاد مربوط به آئین نامه گلبال باشگاهی سال 1397 الزامی است .
2- تیم ها بایستی حداکثر تا تاریخ 97/5/15 نسبت به اعلام آمادگی از طریق هیئت اقدام نمایند .
3-ارسال تصویر فیش واریزی به مبلغ 10/000/000ريال به شماره حساب53/ 1559622نزد بانک ملت شعبه ملک الشعراء به نام فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان الزامی است .
4- ما به التفاوت ورودی مسابقات در جلسه هماهنگی دریافت می گردد ، ضمناً در صورت انصراف مبلغ فوق مسترد خواهد شد .
5- ورودیه بانوان برای هر تیم 20/000/000ريال و برای آقایان 30/000/000ريال می باشد .
6- نحوه برگزاری ، زمان و برنامه و میزبانی مسابقات در جلسه هماهنگی مشخص خواهد شد .
7- یادآوری می شود تاریخ فوق برای اعلام آمادگی تمدید نخواهد شد ، لذا خواهشمند است در اسرع وقت اقدام نمائید .

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon