تیم ملی شنا کم بینایان در رقابتهای جهانی برلین موفق به کسب یک مدال نقره انفرادی و2 نشان برنز تیمی و انفرادی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، در ادامه رقابتهای جهانی شنا که در برلین آلمان در حال برگزاری است محمد حسین کریمی جهان آبادی در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در کلاس B2 موفق به کسب مدال نقره شد.
در ماده ۱۰۰ متر پروانه نیزاحمد نخعی با رکورد ۱:۱۳.۲۸ موفق به کسب مدال برنز در کلاس خود در مسابقات جهانی برلین شد.
همچنین در ماده ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی تیم ایران با ثبت رکورد ۴:۰۴.۳۲ موفق شد در جایگاه سوم مسابقات جهانی برلین آلمان قرار گیرد .
گفتنی است شناگران کم بینای کشورمان پیش از این موفق به رکوردشکنی در این رقابتها شدند که نتایج رکورد شکنی نمایندگان کشورمان در مده های مختلف بدین شرح است:
در ماده ۱۰۰ متر پروانه کلاس B۲ محمد حسین کریمی جهان آبادی با ثبت رکورد ۱:۰۸.۷۹ موفق شد رکورد ملی کشور را به میزان ۲ ثانیه و ۸۹ صدم ثانیه بهبود ببخشد.
در همین ماده احمد نخعی موفق شد به میزان ۶ ثانیه رکورد خود ر ا جا به جاکند.
در ماده ۱۰۰ متر آزادنیز احمد نخعی با ثبت رکورد ۱:۰۶.۳۹ موفق شد به میزان ۲۸ صدم ثانیه رکورد خود را جابه جاکرد.

در ماده ۱۰۰ متر آزاد محمد دلیر حیدر آبادی با ثبت رکورد ۱:۰۰.۱۶ موفق شد به میزان ۱.۲۰ صدم ثانیه رکورد ملی در کلاس B3 جابجا کرد.
در ماده ۵۰ متر کرال پشت محمد دلیر حیدر آبادی با ثبت رکورد ۳۴.۷۴ موفق شد به میزان ۱.۰۶ (۱ ثانیه و ۶ صدم ثانیه ) رکورد ملی کشور را در کلاس B3 جابجا کرد.
در ماده ۵۰ متر کرال پشت نیزمحمد حسین کریمی جهان آبادی با ثبت رکورد ۳۴.۲۹ موفق شد به میزان ۴.۳۷ (۴ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه) رکورد ملی کلاس B2 راجابجا کرد.
در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس B2 محمد حسین کریمی توانست با ثبت رکورد ۲۷.۴ موفق شد به میزان ۵ صدم ثانیه رکورد ملی کشور را جابجا نماید.
محمد دلیر حیدر آبادی در ماده ۴۰۰ متر آزاد کلاس B3با ثبت زمان ۵:۱۷.۴۸ در حرکتی فوق العاده موفق شد رکورد ملی را به میزان ۱۳ ثانیه ۲۲ صدم ثانیه جابجا نماید.
در همین ماده احمد نخعی دیگر شنا گر کشورمان با ثبت زمان ۵:۲۱.۰۶ هم موفق شد در حرکتی بینظیر رکورد ملی خود رابه میزان ۹ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه ارتقا دهد.
در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس B3 محمد دلیر حیدر آبادی با ثبت رکورد ۱:۱۸.۶۸ موفق شد رکورد ملی را به میزان ۱ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه جابجا نماید.
در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس B2 محمد حسین کریمی جهان آبادی نیز با ثبت رکورد ۱:۲۲.۷ موفق شد رکورد ملی را به میزان ۴ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه با قدرت جابجا کرد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon