رضا دهقان، کارشناس کمیته آموزش فدراسیون نابینایان و کم بینایان کشور با اشاره به برگزاری دوره مربیگری درجه سه ورزش گلبال نابینایان و کم بینایان به روابط عمومی هیات ورزشی نابینایان و کم بینایان استان یزد گفت: این دوره مربی گری به میزبانی یزد به مدت چهار روز برگزار می شود.

وی افزود: در دوره مربی گری درجه سه ورزش گلبال نابینایان و کم بینایان کشور تعداد 26 نفر از ورزشکاران از استان های یزد، اصفهان، قم، تهران و کرمان حضور دارند که به آموزش این اصول مربی گری این ورزش می پردازند.

کارشناس کمیته آموزش فدراسیون نابینایان و کم بینایان کشور خاطرنشان کرد: هدف ما از برگزاری این دوره آموزشی به نوعی تقویت بنیه مربی گری در این نوع ورزش در سطح کشور است.

وی افزود: متاسفانه ما در استان ها به لحاظ مربی گلبال شاهد کمبودهای فراوانی هستیم و حتی برای از استان ها نیز منحضر به فرد هستند ولی ما سعی کردیم تا با برگزاری این دوره ها به نوعی این بخش را تقویت کنیم.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon