جدول رده بندی مسابقات شطرنج قهرمانی کشور تا پایان دور پنجم شرح است:
مصلح از خوزستان ۵ امتیاز
قورچی بیگی از قزوین ۴/۵ امتیاز
کریمی از اصفهان ۴ امتیاز
عرفان علیزاده از تهران ۴ امتیاز
باقری از بوشهر ۴ امتیاز
دویستی از تهران ۴ امتیاز
ربی از اصفهان ۴ امتیاز
نادریان از سیستان و بلوچستان ۴ امتیاز
در ادامه نتایج دور ششم نیز اعلام شد:
قورچی بیگی ۱ مصلح صفر
کریمی ۱ عرفان علیزاده صفر
باقری ۱ رستم دویستی صفر
رومیفرد ۱ فرزاد علیزاده صفر
ایمان تحویلی نیم قلی زاده نیم
نادریان ۱ ربی صفر
شایان ذکر است در دور پایانی رقابتهای قهرمانی کشور مردان نادریان با قورچی بیگی
باقری با کریمی
مصلح رومی فرد
قلیزاده با پناهی
ایمان تحویلی با جعفری
مشیر ابادی با والهی
عرفان علیزاده با خدایی
فرزاد علیزاده با طیرانی به رقابت خواهند پرداخت.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon