در ادامه رقابتهای قهرمانی کشور شطرنج مردان در دور سوم و چهارم نتایج ذیل حاصل شد:
دور سوم:
ایمان تحویلی ۰ کریمی ۱
باقری ۰ عرفان علیزاده ۱
قورچه ببگی ۱/۲ فرزادعلیزاده ۱/۲
مصلح ۱ ربی ۰
رومی فرد ۱ حسین تحویلی ۰
نادریان ۱ دویستی ۰
دورچهارم:
کریمی ۱ نادریان ۰
پناهی ۰ مصلح ۱
رومیفرد ۱/۲ معاف ۱/۲
عرفان علیزاره ۱/۲ فرزاد علیزاده ۱/۲
قورچی بیگی ۱ زارع زاده ۰
متولی ۰ باقری ۱

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon