در دور دوم از رقابتهای قهرمانی کشور شطرنج مردان حاصل شد:
کریمی 1-جعفریان صفر
طیرانی صفر -باقری 1
قورچی بیگی 1-جعفری صفر
الله قلی صفر- مصلح یک
رومی فرد 1رحیمی صفر
زمردی صفر- نادریان یک
دور سوم رقابتهای شطرنج نیز در حال حاضر در حال برگزاری است که ایمان تحویلی با کریمی ،فرزاد علیزاده با قورچی بیگی،باقری با عرفان علیزاده ،مصلح با ربی ،حسین تحویلی با رومی فرد ،نادریان با دویستی به رقابت خواهند پرداخت.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon