در ادامه رقابتهای قهرمانی کشور شطرنج بانوان که در بابلسر با حضور 43 نفر از 18 استان درحال برگزاری است نتایج دور پنجم و ششم بدین شرح است:
دور پنجم رقابتهای شطرنج کشوری بانوان:
ملیحه صفایی۱ فریبا زنده بودی۰
فاطمه سعیدی۱/۲ فاطمه رحیمی۱/۲
عاطفه نقوی۱ فاطمه گلی۰
فاطمه برقول۱ مریم رحیم زاده۰
رده بندی شطرنج بانوان تا پایان دور پنجم
۱.ملیحه صفایی۴/۵ امتیاز
۲.فریبا زنده بودی۴
۳.فاطمه سعیدی۴
۴.عاطفه نقوی۴
۵.فاطمه برقول۴
۶.فاطمه رحیمی۴
۷.اعظم السادات میرهاشمی۴
رنکینگ نهایی در پایان دور ششم:
۱.فریبا زنده بودی ۵ امتیاز
۲.ملیحه صفایی ۵
۳.فاطمه برقول ۵
۴.فاطمه رحیمی منهه۴/۵
۵.فهیمه رضایی پور ۴/۵
۶.لیلا زارع زاده ۴/۵
۷ فاطمه سعیدی ۵ امتیاز
۸لیلا زارع زاده ۵ امتیاز
گفتنی است پدیده مسابقات نوجوان مازندرانی فاطمه گلی با ۵ امتیاز در جدول مسابقات نهم شد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon