رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان گفت: عراقچی از دوره پیش به فدراسیون نابینایان کمک می کرد و جهرمی هم در این دوره تصمیم گرفت تا قبول زحمت کند تا بتوانیم خدماتی را ایجاد کنیم.
درباره نشست هیئت مدیره این فدراسیون با حضور عراقچی و آذری جهرمی بیان کرد: پس از انتخابات ریاست فدراسیون نابینایان و کم بینایان، همیشه افرادی به این رشته و افراد نابینا و کم بینا کمک می کردند و در این دوره هم عباس عراقچی و آذری جهرمی به عضویت هیئت رئیسه درامدند.

او افزود: عراقچی هم از دوره پیش به فدراسیون نابینایان کمک می کرد و جهرمی هم در این دوره تصمیم گرفت تا قبول زحمت کند تا بتوانیم خدماتی را ایجاد کنیم که این افراد نابینا و کم بینا که عضوی از خانواده ایران هستند بتوانند ورزش کنند و به جامعه بیایند و بتوانند به ایران کمک کنند.

مظلومی ادامه داد: وظیفه دولتمردان و مسئولان این است تا به مردم کمک کنند و به همین دلیل عباس عراقچی و آذری جهرمی در فدراسیون نابینایان و کم بینایان حضور یافتند.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon