فدراسیون نابینایان وکم بینایان در نظز دارداولین دوره مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشوررا در استان میزبان برگزار نماید که شرایط حضور در این دوره از رقابتها بدین شرح است:
۱-اعضای هر تیم متشکل از حد اکثر ۱۰ ورزشکار،۲ مربی و یک سرپرست می باشد.
۲-استانها مجاز به شرکت دادن بیش از یک تیم در مسابقات می باشند.
۳-اوزان مسابقات شامل: 56 و 60 و5/67 و 75 و 5/82 و 90 و 100 و 110 و 125 و 125+
۵-چنانچه تیمی در یکی از گروههای وزنی شرکت کننده نداشته باشد،میتواند در یکی از گروههایی وزنی دیگر دو نفر معرفی نماید،بشرط اینکه کل تعداد ورزشکاران آن تیم بیش از ۱۰ نفر نباشد.
۶-هر تیم مجاز خواهد بود تنها از دو ورزشکار ویژه در تیم خود استفاده نماید.ورزشکار ویژه به ورزشکاری اطلاق میشود که در طی سه سال گذشته جزو نفرات اول تا سوم قهرمانی کشور و یا عضو تیم ملی بوده است.این موضوع شامل ورزشکاران مربوط به آن استان نمی شود.
۷-کلیه ورزشکاران باید دارای کلاسبندی پزشکی بوده و ارایه برگه ممهور به مهر چشم پزشک یا اپتومتریست در کنگره فنی الزامی است.
۱-اعضای هر تیم متشکل از حد اکثر ۱۰ ورزشکار،۲ مربی و یک سرپرست می باشد.
۲-استانها مجاز به شرکت دادن بیش از یک تیم در مسابقات می باشند.
۳-اوزان مسابقات شامل: 56 و 60 و5/67 و 75 و 5/82 و 90 و 100 و 110 و 125 و 125+
۵-چنانچه تیمی در یکی از گروههای وزنی شرکت کننده نداشته باشد،میتواند در یکی از گروههایی وزنی دیگر دو نفر معرفی نماید،بشرط اینکه کل تعداد ورزشکاران آن تیم بیش از ۱۰ نفر نباشد.
۶-هر تیم مجاز خواهد بود تنها از دو ورزشکار ویژه در تیم خود استفاده نماید.ورزشکار ویژه به ورزشکاری اطلاق میشود که در طی سه سال گذشته جزو نفرات اول تا سوم قهرمانی کشور و یا عضو تیم ملی بوده است.این موضوع شامل ورزشکاران مربوط به آن استان نمی شود.
۷-کلیه ورزشکاران باید دارای کلاسبندی پزشکی بوده و ارایه برگه ممهور به مهر چشم پزشک یا اپتومتریست در کنگره فنی الزامی است.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon