مقدمه:
با عنایت الهی در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به جامعه بزرگ و پر افتخار ورزش معلولین، فدراسیون ورزش های کم بینایان و بینایان با سرلوحه قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و قانون برنامة ششم توسعه، برای توسعة ورزش همگانی و قهرمانی در بین نابینایان و کم بینایان عزیز همت گمارده است تا بتواند با فراهم کردن فرصت¬های مناسب ورزشی، به خودکفایی جسمانی و بازگشت به مسیر اصلی زندگی با توجه به توانمندی¬های این عزیزان کمک نماید.
یکی از چشم اندازهای این فدراسیون، تشکیل و تثبیت مؤسسات مردم نهاد، تحت عنوان لیگ باشگاهی گلبال در این فدراسیون است تا با انجام فعالیتهای مستقل شاهد اجرا و برگزاری لیگهای گلبال به دست مدیران باشگاهها بوده و فدراسیون صرفا با اعزام نماینده به همراهی و کمک آنها بپردازد.
در همین راستا، انجمن گلبال فدراسیون ورزش¬های نابینایان و کم بینایان، اهتمام ویژه ای برای تدوین آئین نامه و دستور العمل برگزاری مسابقات باشگاهی گلبال با هدف ایجاد یک نظام هماهنگ و منسجم، ساماندهی و هدایت امور، تمرکز و بستر سازی مناسب برای بهینه کردن برگزاری مسابقات، روزآمد نمودن دانش و مهارت¬های نیروی انسانی و توسعة تعامل بین هیئت های استانی برای برگزاری تمام مسابقات در سطح کشور نموده است.
با عنایت به اینکه آیین نامه حاضر، حاصل برآیند نظرات کارشناسان و متخصصان ورزش گلبال در سال 95 می باشد، لذا این فدراسیون آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادات روسای هیئت های نابینایان و کم بینایان و مدیران محترم باشگاهها را از طریق مکاتبات کتبی برای اجرا در سالهای آتی را دارد تا با استفاده از این نظرات و تلاش مسئولان امر، شاهد رشد روزافزون فعالیتها و افتخارات در رشته گلبال در میهن عزیزمان و همچنین در سطح بین المللی باشیم.

ماده ها و تبصره ها:
ماده 1: معرفی
• مسابقات لیگ برتر آقایان با حضور 8 تیم
• مسابقات لیگ دسته يك آقایان با حضور حداقل 5 تیم
• مسابقات لیگ باشگاهی بانوان با حضور حداقل 4 تیم
الف)تیمهای حاضر در چهاردهمین دوره لیگ برتر به ترتيب كسب رتبه درسال قبل:
1- بهزیستی اصفهان
2- هیئت نابینایان اردبیل
3- شهید هرندی تهران
4- نیروگستران خراسان
5- کیهان بد تهران
6- سایپا تهران
7- هیئت نابینایان خوزستان
8- ابابصیر اصفهان
ب) تیمهای حاضر در چهاردهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک آقایان به ترتيب کسب رتبه در سال قبل:
1- هیئت نابینایان تویسرکان
2- شهرداری بانه
3- باران قروه
4- بهزیستی گلستان
5- هیئت نابینایان بابل
د) تیمهای حاضر در هشتمین دوره دسته اول بانوان به ترتيب كسب رتبه درسال قبل:
1- شهید هرندی تهران
2- دانشگاه آزاد تهران
3- هیئت نابینایان خوزستان
4- بهزیستی اصفهان


- تبصره : در صورتیکه در این دسته حداقل 4 تیم شرکت نمایند، مسابقات برگزار می شود و به ترتیب ثبت نام و تکمیل و ارائه مدارک در جدول قرار میگیرند.
تبصره 1: تغییر نام باشگاهها به خاطر تغییر اسپانسر و یا انتقال داخل استانی زیر نظر هیئت نابینایان استان قابل اجرا است، اما چگونگی انجام آن از مسیر زیر صورت و به انجمن گلبال فدراسيون اعلام گردد:
- ارسال نامه کتبی از سوی باشگاه قبلی و اعلام دلایل واگذاری.
- اعلام رسمی باشگاه جدید مبنی بر پذیرش شرایط و مفاد قراردادهای قبلی (در صورت عدم پذیرش قراردادهای پیشین و تغییر در مفاد آن، بایستی قراردادهای جدید عقد و ارسال گردد(.
- ارسال فرم ارنج باشگاه )شماره 3) با مهر و امضای باشگاه جدید.
تبصره 2: جابجايي دو باشگاه در دستجات مختلف با يكديگر، ممنوع مي باشد.
1) ورودیه سال 1396:
• لیگ برتر 25/000/000ريال
• دسته اول 20/00/000ريال
کلیه تیم ها می بایست تا زمان تشکیل پرونده مبلغ فوق را به حساب جاری 1559622/53 بانک ملت شعبه ملک الشعرا به نام فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان واریز و فیش آن را به همراه دیگر مدارک (قراردادها و بیمه ورزشی سال 96) به صورت حضوري به انجمن گلبال تحويل تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود.
1-1)درصورت عدم ثبت نام و تكميل مدارك ،فدراسيون مي تواند با اعلام 15 روزه تيم ديگري كه شرايط لازم را داشته باشد جايگزين آنها نمايد و یا رقابت ها را با تعداد کمتری برگزار کند.
1-2) چگونگی جمع آوری مدارک، زمان بندی و ریز درخواست ها از طریق بخشنامه ای مجزا به هیئت های استانی اعلام و اطلاع رسانی میگردد.
1-3) کلیه مسابقات آقایان و بانوان در سال 1396 به صورت دوره ای در دو مرحله رفت و برگشت انجام خواهد شد.
1-4) هزینه های اعزام به مسابقات؛ اعم از ایاب و ذهاب، اسکان، تغذیه، تجهیزات، لباس ورزشی و شرکت نماينده تام الاختيار باشگاه در نشست پیش از رقابتها، در فدراسیون بر عهده ی باشگاههای مربوطه می باشد.
تبصره 3: میزبان موظف است از امکانات باشگاه و هيئت استان برای اسکان و سرویس ایاب و ذهاب برگزارکنندگان بازیها، داوران، ناظر، نماينده فدراسیون و ديگر ميهمانان استفاده نمایند. بدیهی است صرفاً هزینه تغذیه و حق الزحمه عوامل اجرایی از سوی فدراسیون پرداخت می شود.
تبصره 4: نماینده باشگاه میزبان فردیست که هماهنگی های لازم را با کمیته لیگ باشگاهها و انجمن گلبال انجام میدهد، وی باید از باشگاه ذینفع به هیئت استان معرفی و هیئت فوق کتباً نامبرده را به فدراسیون معرفی نماید. ابلاغ و حق الزحمه ی خدمات وی از سوی باشگاههای میزبان صادر و پرداخت می شود. پس از برگزاری مطلوب و ارائه گزارش ناظر مسابقات به فدراسيون، امتیازاتی برای باشگاه میزبان در نظر گرفته می شود.
ماده 2: اعضای تیم
حداکثر اعضای هر تیم با ثبت و عقد قرارداد رسمی براي هر دسته آقایان و بانوان به شرح ذيل مي باشد:
2-1) تيمها می بایست حداكثر داراي 6 بازيكن بزرگسال و حداكثر 3 بازيكن اميد و جوانان باشند.
تبصره 5: هيچ يك از این بازیکنان نباید کمتر از 17 سال سن داشته باشند.
تبصره 6: جاي بازيكنان زير 23 سال را نمي توان با بازيكنان بزرگسال پر كرد.
2-2) به ازاي هر سه بازيكن يكي از آنان مي بايست نابيناي مطلق باشد . لذا کلیه تيمها می بایست حداقل سه بازيكن B1در لیست خود قرار دهند.
تبصره 7: استفاده یا عدم استفاده از بازیکنان B1 در زمین مسابقه بر عهده باشگاهها است.
تبصره 8: هر تیم در هر دسته فقط مي تواند دو بازيكن غير بومي داشته باشند.
تبصره 9: بومی به بازیکنی اطلاق می شود که حداقل شش ماه ساکن، ویا محل کار یا تحصیل وی با اسناد مثبته در آن استان باشد.
2-3) باشگاههای دسته های مختلف (آقایان و بانوان) حداکثر با دو ورزشکار ویژه می توانند قرارداد ببندند.
تبصره 10: در صورتیکه بازیکنان ویژه (که ممکن است در هر سال تغییر نماید)، همگی از یک استان باشند این محدوديت حذف می شود.
تبصره 11: تیم هایی که دو بازیکن غیر بومی ویژه جذب می کنند و خود نیز تعدادی ویژه بومی دارند، مجازند فقط در جریان بازی از دو بازیکن ویژه چه بومی چه غیر بومی استفاده نمایند.
تبصره 12: اسامی افراد ویژه(آقایان و بانوان) طي بخشنامه اي اعلام مي شود
تبصره 13: بازيكنان خارجي و ایرانیان مقيم خارج نيز ويژه غیر بومی محسوب مي شوند.
2-4) همه اعضای باشگاه اعم از بازیکن و همراهان میبایست دارای کارت بیمه ورزشی سال 96 باشند.
2-5) تیم ها می بایست ازمربیان دارای کارت مربیگری گلبال از سوی فدراسیون نابینایان و کم بینایان استفاده نمایند.
2-6) یک مربی نمی تواند بازیکن باشد و بلعکس یک بازیکن نمی تواند مربی باشد.
2-7) مربیان تیمها فقط مجاز خواهند بود در یک تیم و در یک دسته مربیگری نمایند.
2-8) تمام بازیکنان کم بینا در سال جاری می بایست برگه کلاسبند معتمد فدراسیون (آقای دکتر نجفی) را داشته باشند.
تبصره 14: داشتن کارت سلامت نیز به ویژه برای بانوان به هنگام ثبت نام ضروریست.
تبصره 15 : به مدت سه سال ورزشکارانی که با مجوز فدراسیون با تیم های خارجی قرارداد منعقد می کنند مجاز خواهند بود در باشگاههای داخلی نیز شرکت نمایند ورزشکاران خارجی به شرط رضایت فدراسیون کشور مربوطه و طبق ضوابط جمهوری اسلامی ایران مجاز به حضور در باشگاه های ایران خواهند بود .
ماده 3: میزبانی
ميزبانان رقابتها از ميان داوطلبان حاضر در جلسه هماهنگی باشگاهها با تقاضای کتبی و تأئيد نهایی فدراسيون در صورت داشتن كليه شرايط تعيين مي شوند. سابقه میزبانی، داشتن امكانات مناسب، سابقه خوب در برگزاريهاي قبلي و میزان رضایت سایر تیمها، در انتخاب ميزبانان شرط است.
تبصره 15: نماینده ی باشگاه در جلسه ی هماهنگی فردیست که از سوی باشگاه به فدراسیون معرفی شده باشد؛ وی میتواند همزمان نمایندگی بیش از یک تیم را به شرط داشتن معرفينامه كتبي بر عهده گیرد.
تبصره 16: شهر میزبان، برنامه مسابقات، دستورالعمل نهایی، رابط باشگاه، شماره تماس و ... طی نامه ای از سوی فدراسیون برای ادارات کل ورزش و جوانان و هیئت های استانها ارسال می گردد، لذا باشگا هها می بایست با هیئت های نابینایان تعامل کافی داشته باشند. تعداد بازیهای هر روز و ساعت برگزاری آنها از قبل به باشگاهها ابلاغ خواهد شد.
تبصره 17: میزبانان می بایست برای برگزاری رسمی و شایسته نسبت به تهیه سالن مناسب و حتی الامکان با دستگاه اسکوربورد، دروازه های قانونی همراه با محافظ) فوم(، توپهای سالم ، میز و صندلی های کافی، تهويه هوا و گرما، نیمکت ذخیره ی تیم، پزشکیار، داوران دروازه ملبس به تي شرت متحدالشکل و یکرنگ و دیگر ملزومات، پیش بینی های لازم را انجام و با نسب پلاکارد و تعیین روابط عمومی، پوشش خبری و تبليغاتي مسابقات را انجام دهند.
تبصره 18: میزبان قبل از شروع رقابتها می بایست در خصوص استفاده از سالن و تجهیزات استاندارد و امکانات متناسب وهمچنین بمنظورباز دید نماینده فدراسیون هماهنگیهای لازم رابه عمل آورند.
تبصره 19: پزشکیار رقابتها باید با روپوش سفید و داراي ابلاغ رسمي از سوي هيئت پزشكی - ورزشي يا اداره ورزش و جوانان منطقه مشخص باشد و در طول بازیها بطور تمام وقت در سالن تحت نظر مسئول برگزاری وظایف خود را انجام دهد و در پایان حق الزحمه خود را بر اساس اشل رسمی مورد تأئید فدراسیون دریافت دارد.
تبصره 20: میزبان موظف است در طول برگزاری مسابقات یک دستگاه آمبولانس مجهز در جنب سالن آماده داشته باشد .
4- نحوه صعود و سقوط تیمها
4-1) صعود و سقوط تيمها در هر سال بدين ترتيب خواهد بود:
2 تيم انتهايي جدول به دسته پائين تر و 2 تيم اول و دوم دسته پایین، به دسته بالاتر صعود خواهند كرد.
4-3) عدم حضور هر تیم در یک دوره از رقابت ها و عدم انتقال امتیاز باشگاه به تیم دیگر، باعث قرار گرفتن در انتهای جدول آن سری از مسابقات و سقوط به دسته پائین تر خواهد بود.
4-4)شورای گلبال بعد از نهایی شدن تیم ها و بر اساس تعداد ثبت نام نحوه صعود و سقوط را بازنگری واعلام خواهد کرد.
5- اعتراضات
باشگاهها میتوانند نسبت به مسایلی که مستقیم یا غیر مستقیم به تیم آنها لطمه می زند اعتراض داشته باشند؛ اما نمیتوانند به محل مسابقه و داوران تعیین شده برای هر بازی از سوی کمیته، اعتراض کنند.سرپرست هر تیم، بعد از امضاء برگه ی مربوطه در پایان بازی می تواند تا نیم ساعت بعد از اتمام بازی تیمش، با پرداخت 50 هزار تومان به مسئول برگزاری اعتراض کتبی و مدارك خود را ارائه دهد. پس از تشکیل کمیته فنی و اعلام نتیجه، در صورتیکه اعتراض موجه باشد، مبلغ فوق عودت و در غیر اینصورت به حساب فدراسیون واریز می شود.
5-1) فقط تیمهایی می توانند برگه اعتراض دريافت كنند که قسمت مربوط به yes/no برگه منشي را در پایان بازی، امضاء کرده باشند وگرنه تیمی که فراموش کند تا در پایان بازی برگ مربوطه را امضاء نمایند حق اعتراض ندارد.
5-2) قبل از بازيها "كميته فني" مسابقات تعيين ميشود كه شامل مسئول فني، مسئول كميته داوران و ناظر فدراسيون به همراه يك مربي و يك سرپرست با رأي گيري مشخص تا بر روند مسابقات نظارت و به اعتراضات احتمالي با امضاء صورتجلسه رسيدگي نمايند.
6- نقل و انتقالات
جا بجایی و خروج از باشگاهها و همچنین انتقال به باشگاه دیگر تابع مقررات ويژه اي است که در بازیهای لیگ اجرا می شود برای این منظور ضوابط زیر پیش بینی شده است
6-1) باشگاهها موظفند سالیانه براساس قرارداد بازیکنانشان 3% از کل مبلغ آن را به حساب فدراسیون و 4% آن را به حساب هیئت نابینایان وکم بینایان استان بازیکن مورد قرارداد واریز نمایند.
تبصره 21: بازیکنی که مدت قراردادش به اتمام رسیده بازیکن آزاد محسوب شده و نیازی به رضایت نامه از باشگاه ندارد .
6-2) بازیکنانی که مدت قراردادشان انقضا نیافته است باید با باشگاه تفاهم نمایند.هرگونه توافق بین باشگاه و بازیکن مورد قبول فدراسيون خواهد بود.درصورت عدم تفاهم وشکایت یکی از طرفین، کمیته انضباطی فدراسیون صدور رای خواهد نمود.
6-4) باشگاهها می توانند در نیم فصل نیز اقدام به نقل و انتقال نمایند. فرصت این کار، تا حداکثر یک هفته مانده به آغاز مسابقات دوره برگشت و بر مبنای بخشنامه های فدراسیون و آئین نامه لیگ خواهد بود. اين امر بايد بطور حضوری و ارائه مدارك به انجمن گلبال با همراه داشتن مدارک و مجوز بازی ها،صورت گیرد، در این صورت مجوز جدیدی برای شرکت در دور برگشت صادر می شود.
تبصره 22: حذف بازیکنان از ليست اولیه بدون دلیل موجه امکان ندارد؛ لذا برای جابه جایی و انتقال می بایست:
- جای خالی در فرم قراردادهای باشگاه باقی مانده باشد.
- براساس درخواست یک باشگاه به صورت رسمی یک بازیکن از لیست حذف و بازيكن جديد جايگزين آن شود.
تبصره 23: یک بازیکن در طول یک فصل فقط می تواند در یک دسته بازی کند. بطور مثال اگربازيكني در دور رفت در دسته یک بازي كرده، ديگر نمي تواند در همان فصل در دور برگشت دسته دیگر بازي نمايد.
تبصره 24: در صورتی که باشگاهی از فدراسیون مجوز انجام نقل و انتقال بدون حضور فیزیکی فرد را دریافت کند باید موارد زیر را دنبال نماید:
- ارسال رضایت کتبی بازیکن خروجی تیم، مبنی بر اعلام آگاهی از شرایط و تسویه حساب
- فرم های جدید قرارداد (شماره1) با بازیکن تازه وارد و تغییر و اصلاح فرم ارنج (شماره 3) ارسال گردد.
- پس از دریافت مدارک دیگر از جمله رضایت نامه باشگاه قبلی و ارائه کارت کلاسبندی پزشکی، بطور غیابی مجوز صادر و از طریق مسئول برگزاری به محل مسابقات فرستاده میشود.
6-6) باشگاههایی که از مقررات آئین نامه تخطی کنند؛ در صورتی که تخلفشان توسط مسئولین تایید، یا با اعتراض تیمهای دیگر مواجه شوند؛ در صورتیکه اعتراض وارد باشد، تمام بازیهای انجام شده ی آنها باخت فنی اعلام می شود.
6-7) قراردادهاباید حداكثر برای دو فصل مسابقاتی بسته شوند.
7- تنظیم فرمها
7-1) فرم شماره 1 كه در چهار صفحه تنظيم شده، مربوط به قرار داد بازیکن با باشگاه است که می بایست در چهار نسخه تنظیم و به طور همزمان در حضور دو طرف قرار داد، محل تعيين شده امضا گردد
تبصره 25: در صورتیکه علاوه بر استان، هیئت شهرستان نیز به قرارداد نیاز داشته باشد به جای چهار نسخه،از روی فرم های شماره 1 و 2، پنج نسخه تهیه شود.
تبصره 26: بازيكنی که قراردادي را امضا و انگشت زده است بايد به آن پايبند باشد.
7-2) فرم شماره دو در چهار صفحه مربوط به قرارداد بین باشگاهها و سرمربی، مربی، بدنساز و ... می باشد كه مشابه با فرم شماره يك تنظيم مي شود.
7-3) فرم شماره سه می بایست بر اساس خواسته هاي داخل فرم پر شود. در ستون بازیکن ویژه می بایست علامت + زده شود و بومی یا غیر بومی بودن هر بازیکن را هم باید نوشت. ردیفهای مربوط به بازیکنان زیر 23 سال و جوانان نيز می بایست مشخص باشد. در هنگام ثبت نام در فدراسيون و دریافت مجوز، سرپرستان باشگاه ها بايد مدارك زير 23 ساله بودن بازیکنان امیدو جوانان را ارئه دهند.
تبصره 27: تاريخ مورد قبول براي تعيين سن بازيكن 11 دي هر سال مطابق با اول سال ميلادي است.
7-4) فرم شماره 4 مربوط به تعهد باشگاه ها جهت ادامه ی رقابتها تا پایان آن و رعایت ضوابط انجمن گلبال است که از سوی امور مالی یا مدیر عامل باشگاه تکمیل و برای فدراسيون صادر می گردد.
تبصره 28: لطفا از لاک گرفتن، خط زدن نوشته ها و استفاده از رنگهاي متفاوت روی فرمها پرهیز نمائید.
7-5) فرم شماره پنج مربوط به مشخصات باشگاه می باشد.
*این آیین نامه مشتمل بر 7 ماده 28 تبصره میباشد که پس از تایید انجمن به استانها وباشگاهها جهت اجرا ارسال می گردد* ضمناً فرم های قراردادها (5 فرم) در سایت فدراسیون www.Blindsports.ir موجود می باشد که پس از پرینت آنان نسبت به ثبت قرارداد در چهارنسخه از هر فرم اقدام و می بایستی به فدراسیون ارسال گردد.


©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon