دیدار ریئس فدراسیون ورزشهای نابینایان وکم بینایان از اردوی گلیال آقایان در هرندی


©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon